Formål

Dinogminindsats er en socialøkonomisk virksomhed, som har til formål at udvikle uddannelses- og beskæftigelsesprogrammer. Vi tilbyder unge mellem 15 og 29 år en mulighed for at udvikle deres kompetencer og kvalifikationer, for at give dem den bedste start på uddannelsen og arbejdsmarkedet. På den måde vil risikoen for at den unge vil falde fra undervejs i studiet mindskes og fastholdelse på arbejdsmarkedet øges.
Som del af vores ydelser bliver tiltag, som ikke er direkte beskæftigelsesorienteret, også belyst. Disse tiltag har til formål imødekomme grundlæggende forudsætninger for, at der kan arbejdes målrettet mod ordinær beskæftigelse.

Vi ser et potentiale i at udvikle, tilrettelægge og gennemføre uddannelses- samt beskæftigelsesprogrammer som en del af en samlet styrkelse af både de unge og det danske arbejdsmarked.
Ved at skræddersy programmerne til folkeskoler og specialområdet, med særligt fokus på målgrupper med særlige behov sikres en bedre understøttende indsats. Programmerne er derfor tilpasset de unges indlæringsevner og vanskeligheder. I dette samspil bliver det tydeligt, hvor den unges styrker og potentialer ligger. Dette vil øge sandsynligheden for succes og dermed medvirke til at flere vil færdiggøre en uddannelse og få en god tilknytning til arbejdsmarkedet. En anden værdi for os er at kunne være med til at give den unge bedre forudsætninger for adgang til sunde sociale fællesskaber og materielle goder.
Som sidegevinst vil en øgning af beskæftigelse medvirke til, at færre unge ender på livslang offentlig forsørgelse.

Hos os er der altid åbent for alle, der ønsker at bidrage til, at unge støttes til at komme tættere på arbejdsmarkedet. Dinogminindsats kan bidrage med inspiration og viden med blandt andre faglige organisationer og interessegrupper, som arbejder inden for området.

Scroll to top