Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV)

Dinogminindsats blev registreret som en socialøkonomisk virksomhed den 24. februar 2022. En RSV er en socialøkonomisk virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme sociale og samfundsgavnlige formål. Virksomheden bruger hele eller dele af overskuddet til velgørende formål. Det skal bemærkes, at der ikke er tale om en særlig virksomhedsform, men en form for ”mærkat” som de socialøkonomiske virksomheder kan anvende. Dinogminindsats blev registreret en socialøkonomisk virksomhed den 24. februar 2022.

Virksomheden skal leve op til 5 kriterier:

  • Have et socialt formål af samfundsgavnlig karakter med sigte på social, kultur, beskæftigelse, sundhed eller miljø
  • Være erhvervsdrivende og sælge varer eller tjenesteydelser, og et betydeligt element af indtægterne skal komme herfra
  • Være uafhængig af det offentlige
  • Være inddragende og ansvarlig
  • Have social håndtering af overskud efter skat


erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du finde en lang række informationer om registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Scroll to top