Målgruppe

Dinogminindsats samarbejder med relevante aktører inden for uddannelsessystemet samt private og offentlige virksomheder i relation til virksomhedsrettede indsatser. Herunder eksempler på relevante aktører:

 • Folkeskoler, erhvervsskoler, ungdomsskoler samt andre skole- og dagtilbud
 • Virksomheder med en stærk CSR-profil
 • Virksomheder, som ønsker at tage et socialt ansvar
Den unge målgruppe

Dinogminindsats tror på en sammenhængende og styrket uddannelsesindsats for unge, som benytter sig af særlige skoletilbud, går på en ungdomsuddannelse eller er på vej til at kvalificere sig til at starte på en ordinær uddannelse. Det er uanset, om den unge er erklæret uddannelsesparat eller ej.

Målgruppen kan have flere af følgende kendetegn:

 • Middelsvære til svære kommunikative kompetencer
 • Svage sociale færdigheder
 • En eller flere diagnoser
 • Udfordringer ved at finde motivation
 • Ustabil familie, som påvirker den unge på en negativ måde
 • Negative tanker vedrørende fremtiden

Målgruppen kan være i gang med følgende uddannelser:

 • 10. klasse
 • Gymnasial uddannelse
 • Erhvervsgrunduddannelse
 • Ungdomsuddannelser


Visiteringen

Visiteringen til ydelserne foregår hos den enkelte samarbejdspartner i dialog med Dinogminindsats. Det er hensigten, at visiteringen skal danne den grundlæggende gruppedynamik, så alle oplever at kunne bidrage med noget. Dette vil engagere og styrke det fælles indgået samarbejde. Der kan bådes henvises til gruppehold som er sammensat af klassehold, eller at deltagerne bliver håndplukket.

Scroll to top