Tilpasning af ydelser til undervisning

Dinogminindsats matcher formålsbestemmelserne for folkeskoler, de frie skoler, efterskoler, ungdomsskoler og erhvervsskoler, som Børne- og Undervisningsministeriet har fastlagt om undervisning og læringsmål. Folkeskoleloven giver mulighed for at tilbyde valgfag i op til 60 timer pr skoleår, hvor erhvervs og uddannelsesvejledning kan indgå som en del af undervisningen (https://www.elov.dk/bilag/bilag-1-til-folkeskoleloven/).

Vores uddannelsesprogrammer kan indgå i pædagogiske elev og uddannelsesplaner, med udgangspunkt i følgende undervisnings og læringsmål:

Uddannelsesprogrammerne kan være en del af følgende fag:

 • Dansk med fokus på at styrke den unges kompetenceområde indenfor læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation
 • Social og sundhedsfag med fokus på at styrke den unges kompetenceområde indenfor sociologiske og sundhedsmæssige forhold
 • Samfundsfag med fokus på at styrke den unges kompetence indenfor sociale og kulturelle forhold, samt viden om arbejdsmarked
 • Historie med fokus på at styrke den unges kompetencer indenfor kildearbejde og historiebrug

Uddannelsesplanerne kan være knyttet an til følgende overordnede emner:

 • Livsoplysning
 • Folkeoplysning
 • Demokratisk dannelse
 • Pædagogik og didaktik
 • Personlige valg
 • Fra uddannelse til job
 • Arbejdsliv

Scroll to top